Język polski od podstaw

Język polski od podstaw

Język polski od podstaw

Kurs języka polskiego

Skierowany głównie dla pracowników z trenów Europy Środkowo-Wschodniej. Jeżeli Państwa firma zatrudnia takie osoby to jest to dobry wybór. Nasze zajęcia dają doskonałą szansę na odnalezienie się tych osób w nowym dla nich otoczeniu.

Celem zajęć jest przede wszystkim, przez różne działania językowe, opanowanie nowego słownictwa oraz gramatyki. Dzięki specjalnie przygotowanym ćwiczeniom rozwijamy sprawność słuchania ze zrozumieniem. Ze względu na to, że język polski oraz ukraiński należą do jednej grupy językowej - omawiamy zasadnicze różnice oraz wspólne cechy obu języków, co przyśpiesza proces przyswajania wiedzy. Kurs rozwija w uczestnikach umiejętności czytania, pisania, a najważniejsze - podstawowe umiejętności porozumiewania się. Zajęcia przygotowują uczących się do językowo-kulturowej integracji z Polakami oraz umożliwiają im opanowanie podstawowego słownictwa.

Po ukończeniu całego cyklu wykładów Państwa pracownik – jeśli tylko się zaangażuje - będzie potrafił przedstawić siebie lub kogoś ze swojego otoczenia, opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i miejscu zamieszkania. Będzie potrafił stawiać pytania i udzielać odpowiedzi w rozmowie, dotyczącej np. wykonywanej pracy, zainteresowań i codziennych czynności.

Będzie rozumiał ze słuchu proste polecenia i komunikaty. Przeczyta ze zrozumieniem, a także napisze krótką notatkę, opisze osobę, zrobi listę zakupów czy napisze nieformalny list lub e-mail. Poradzi sobie z typowymi, codziennymi sytuacjami: w sklepie, banku, restauracji, na dworcu czy lotnisku. Opowie w prostych słowach o przeszłych wydarzeniach oraz o planach na przyszłość. Wyrazi swoją opinię, upodobanie, bez problemu poprosi o pomoc lub o wyjaśnienie. Umiejętności językowe, które nabędzie dzięki naszym zajęciom pozwolą mu łatwiej poradzić sobie w sytuacjach, które do tej pory stanowiły duże wyzwanie.

Dużym atutem tego kursu jest fakt, iż zajęcia są prowadzone przez lektora dla którego język ukraiński bądź rosyjski jest językiem ojczystym. Ma to duże znaczenie przy prowadzeniu grupy zaczynającej od „zera”.

Kwestie organizacyjne kursu są tylko realizacją Państwa oczekiwań. Cechuje nas duża elastyczność.

Przykładowy kurs przewiduje 50 jednostek lekcyjnych. Może być realizowany online lub stacjonarnie. Spotkania mają miejsce średnio dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.