Skorzystaj z promocyjnych cen

Cennik

Cennik

Informacje dotyczące cen kursów w Centrum Kształcenia Efekt

Średnie w rok” 

220zł/m-c /płatne przez 13 m-cy/

lub 600zł/kwartał - oszczędność 60zł
lub 1330zł/I semestr - oszczędność 210zł i 1140zł/II semestr - oszczędność 180zł
lub 2340zł/całość – oszczędność 520zł

opłata za jeden państwowy egzamin eksternistyczny to 5,5% średniej pensji
nauczyciela dyplomowanego brutto w Polsce czyli obecnie od 0zł do 232,32 zł w zależności od dochodów słuchacza na osobę w rodzinie.

Przy I sesji brane są pod uwagę dochody z listopada, przy II z lipca.

W I sesji jest 5 egzaminów, w II 6 egzaminów /można też je wszystkie
zdawać w jednej sesji lub np. rozbić je na 3 sesje/. Jeśli nie jest się zwolnionym z opłat to egzaminy opłaca się dopiero pod koniec grudnia /I sesja/ i pod koniec sierpnia /II sesja/.

Przy zapisie wystarczy dowód osobisty oraz wpisowe 200zł

Słuchacz otrzymuje PAŃSTWOWE świadectwo ukończenia szkoły średniej.
Egzaminy mają formę testu na którym trzeba zdobyć 30% punktów - 12 na 40,
można "strzelać" - nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi.

Kursy maturalne

Do końca sierpnia: 2000zł

Rozłożone na trzy raty: 200zł przy zapisie i dwa razy po 900 zł, płatne do 30.11.22 i 31.01.23

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej oferty są dostępne pod numerem telefonu 660 365 225 lub e-mailowo ckefekt@interia.eu i rozpoczynają się już od 14 zł za godzinę lekcyjną! 

PROMOCJE !

Mając świadomość, iż życie w Polsce do tanich nie należy - Centrum Kształcenia ''EFEKT'' Wprowadziło różnego rodzaju promocje, obowiązujące cały czas.

PROMOCJE DLA OSÓB PRAGNĄCYCH UZYSKAĆ PODSTAWOWE LUB ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE:

1. Osoby zapisujące się do grupy październikowej przed wakacjami mają ostatni miesiąc nauki gratis.

2. Osoby zapisujące się do grupy lutowej przed 31 grudnia roku poprzedzającego mają ostatni miesiąc nauki gratis.

3. Jeśli płacisz z góry za trzy miesiące nauki oszczędzasz 30 złotych.

4. Jeśli płacisz z góry za sześć miesięcy nauki oszczędzasz 120 złotych.

5. Jeśli płacisz z góry za całość nauki oszczędzasz 390 złotych.

PROMOCJA do 20%

Oferujemy do 20% upustu na kurs maturalny dla naszych Słuchaczy kursów eksternistycznych. Oferta dotyczy osób, które w pełnym zakresie finansowym wywiązały się z umowy o naukę na kursie eksternistycznym oraz podejmują naukę na kursie maturalnym nie dalej niż 3 lata od wygaśnięcia poprzedniej umowy.

PROMOCJA „Z PODSTAWÓWKI DO LICEUM”

Osoby, które po zrealizowaniu zakresu szkoły podstawowej decydują się zawrzeć na zasadzie ciągłości umowę o naukę na poziomie liceum są zwolnione z wpisowego i czesnego za pierwszy miesiąc nauki.

Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji ww. promocji i wprowadzenia nowych.

Oferty promocyjne nie łączą się.