Grupa on-line

Grupa on-line

Konatkt

zapisy i informacje

tel.: 660 365 225
e-mail: ckefekt@inteinteria.eu

Adres

Miejsce prowadzenia zajęć

Tam, gdzie ci wygodnie, w domu, w fotelu

Mieszkasz za granicą? To nie problem! Kształć się on line!

Oferta ta jest przeznaczona dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z naszych zajęć stacjonarnych. Najczęstszym problemem jest odległość- dlatego ofertę kierujemy do osób przebywających za granicą bądź mieszkających w województwach w których nie posiadamy swoich ośrodków.

Zapraszamy także osoby, które nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z jakichkolwiek innych powodów- kształcenie on-line jest najbezpieczniejszą formą edukacji. Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym , wg przedstawionego wcześniej harmonogramu . Wykorzystujemy do tego platformę TEAMS.

TEAMS to narzędzie zapewniające prowadzenie zdalnego nauczania poprzez bezpośredni kontakt wideo nauczyciela ze słuchaczami. Umożliwia udostępnianie materiałów dydaktycznych (prezentacji, dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, grafik), nanoszenie ręcznie poprawek na udostępnianych dokumentach oraz korzystanie z białej tablicy. Nauczyciel ma możliwość śledzenia aktywności słuchaczy, zadawania pytań, proszenia do odpowiedzi, a słuchacze mogą również wirtualnie podnieść rękę. Z programu można korzystać z wykorzystaniem dowolnego sprzętu: smartfonów, tabletów, notebooków, komputerów.

Dostęp do aplikacji i możliwość korzystania z niej jest bezpłatny. Dodatkowo słuchacz otrzymuje drogą elektroniczną materiały pomocnicze do nauki. W ten sposób cały proces dydaktyczny można realizować nie wychodząc z domu – konieczne jest tylko osobiste stawienie się na egzaminach w miejscu i czasie wskazanym przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Zapisy i wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem się do sesji również można załatwić przez naszą stronę internetową i korespondencyjnie.

Skorzystaj już dziś z najbardziej wygodnej i bezpiecznej formy edukacji - w zajęciach możesz uczestniczyć będąc w każdym miejscu na świecie- w domu, w lesie czy na plaży.

Regulamin lekcji on line:

  1. Lekcje on line odbywają się z wykorzystaniem komunikatora Zoom zgodnie z przesłanym wcześniej grafikiem. Zajęcia mogą odbywać się w piątki wieczorem oraz w soboty i niedziele.
  2. Podczas kształcenia on line słuchacze posługują się imieniem i nazwiskiem (nie korzystają z pseudonimów). Słuchacze, których tożsamości nie uda się potwierdzić wykładowcy zostaną usunięci z zajęć.
  3. Podczas dołączania do zajęć Słuchacz powinien być widoczny i słyszalny ( włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. W zajęciach on line nie mogą brać udziału osoby postronne.
  4. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie print screenów, a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
  5. W trakcie trwania zajęć obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, alkoholu oraz używania wulgaryzmów.
  6. W trakcie zajęć on line obowiązuje schludny strój.
  7. W pozostałych kwestiach obowiązują postanowienia Regulaminu do Państwowych Egzaminów Eksternistycznych, który jest dostępny na www.ckefekt.pl

Przydatne wskazówki:

  1. Teams będzie działał lepiej jeśli będą zamknięte wszystkie inne programy/aplikacje w telefonie lub na komputerze.
  2. Jeśli używasz telefonu, ustaw go w trybie „nie przeszkadzać” oraz naładuj go całkowicie.
  3. Dźwięk będzie wyraźniejszy, jeśli użyjesz słuchawek.

Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w celach dydaktycznych do prowadzenia zajęć.