Dołącz do nas !

Praca

Praca

Nasze Centrum jest prężnie rozwijającą się firmą. Dążymy by każdego roku uruchomić nowy ośrodek szkoleniowy. Polityka taka wiąże się z koniecznością systematycznego zwiększania zatrudnienia.

Dlatego jeśli jesteś:

  • czynnym nauczycielem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, bądź pracownikiem emerytowanym wymienionych placówek
  • posiadasz pełne kwalifikacje
  • jesteś zainteresowany pracą w weekendy
  • chcesz "dorobić" sobie do nauczycielskiej pensji, która jak wiadomo w Polsce wysoka nie jest,


to zapraszamy do złożenia dokumentów w którymś z naszych ośrodków.

Prosimy ponadto o załączenie do CV klauzuli następującej treści:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów prowadzonej przez Ewelinę Ogrocką działalności gospodarczej Centrum Kształcenia „EFEKT” z siedzibą w Zabrzu przy ulicy św. Urbana 5/20, posiadającej numer NIP 648-227-38-04, rekrutacji na stanowisko nauczyciela.

…………………………
Podpis

2) Zostałam/Zostałem poinformowana/ny , że wyrażanie zgody jest dobrowolne oraz ,że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

…………………………
Podpis

3) Wyrażam zgodę, na wykorzystanie mojej dokumentacji aplikacyjnej przesłanej na obecny proces rekrutacyjny, do jej wykorzystania w innych procesach na takie lub podobne stanowiska.

…………………………
Podpis