Ukończ szkołę w 1 rok !

Branżowa szkoła I stopnia w rok

Branżowa szkoła I stopnia w rok

Egzaminy eksternistyczne umożliwiają ukończenie szkoły branżowej I stopnia osobom dorosłym, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. − przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60). Egzaminy te z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia są przeprowadzane od sesji jesiennej 2020r.

Przedmioty ogólnokształcące, które obowiązują na egzaminach eksternistycznych z zakresu szkoły branżowej I stopnia to: j. polski, j. obcy (jeden z następujących: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości.

Do egzaminu eksternistycznego zawodowego mogą przystąpić osoby, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w danym zawodzie.

Centrum Kształcenia EFEKT prowadzi zajęcia mające na celu przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia. Pomagamy także w załatwieniu wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem się do egzaminów.

Serdecznie zapraszamy - by dowiedzieć się więcej zadzwoń 660-365-225 !