Zapisy

Zapisy

Zapisz się na kurs
Adres zameldowaniaAdres korespondencyjny

jeśli inny niż zameldowania
Na niżej podane dane proszę dokonać opłaty wpisowego.
W tytule proszę podać imię i nazwisko.
Bez opłaty wpisowej, nie może zostać zawarta umowa o naukę.
Przelew na numer konta: 08 1050 1588 1000 0090 9418 9660
Przelew na numer telefonu : 600 366 542


Akceptacja warunków