Z nami matura nie jest straszna

Język polski-zajęcia warsztatowe

Język polski-zajęcia warsztatowe

Język polski - zajęcia warsztatowe

Naucz się jak budować wypowiedzi ustne i pisemne, żeby bez problemu
zdać maturę!

Zajęcia dedykowane są osobom przygotowującym się do egzaminu maturalnego z języka polskiego - niezależnie od wieku. Warsztaty polecamy osobom pragnącym udoskonalić swoją technikę wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Czego się nauczysz?

- jak prawidłowo odpowiedzieć na zagadnienia z listy 110 pytań (egzamin ustny);

- jak zbudować wypowiedź ustną i jak się dobrze zaprezentować (egzamin ustny);

- jak napisać rozprawkę na zadany temat (poziom podstawowy);

- jak napisać rozprawkę problemową (poziom rozszerzony);

- jak napisać notatkę syntetyzującą (część testowa, poziom podstawowy).

Pisanie wypracowań a odpowiedź ustna to dwie różne rzeczy! Czy można jednocześnie przygotowywać się do obu tych zadań? Ależ tak! Tematy pytań na egzamin ustny to skarbnica różnych motywów literackich – mogą się pojawić również na egzaminie pisemnym (i pojawiły się – bohater, człowiek pełen sprzeczności, realizm i fantastyka czy nawiązania do tradycji antycznej oraz biblijnej – to tematy zeszłorocznych rozprawek maturalnych i jednocześnie motywy pojawiające się w obrębie pytań ustnych!). Schemat wypowiedzi ustnej i pisemnej również jest podobny – obie składają się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. To także świetna powtórka materiału.

Poznasz odpowiedzi na wszystkie pytania z listy jawnych zadań oraz nauczysz się poprawnie odnosić do pytań dotyczących tekstów kultury (a więc i dzieł sztuki) oraz języka. Zyskasz też okazję, by przećwiczyć wypowiedź ustną w formie próbnego egzaminu (ocenianego zgodnie z kryteriami CKE).

Rozprawki będziesz tworzyć w oparciu o znajomość lektur obowiązkowych. Na zajęciach nauczysz się, krok po kroku, jak prawidłowo postawić tezę/hipotezę, do jakich tekstów kultury nawiązać, jak poprawnie sformułować argumenty i jak zrobić podsumowanie. Będziesz mógł samodzielnie napisać rozprawkę i przesłać ją prowadzącemu, który sprawdzi twoją pracę. Dowiesz się ile punktów uzyskałeś (w oparciu o wymagania egzaminacyjne CKE), jakie popełniłeś błędy i nad czym musisz popracować. Przy napisaniu kolejnej rozprawki dowiesz się jakie robisz postępy.

Jeśli chcesz zdawać język polski na poziomie rozszerzonym, to będziesz mieć możliwość napisania rozprawki problemowej (a jeśli chcesz zdawać język polski tylko na poziomie podstawowym, to będzie to okazja do pogłębienia już zdobytych umiejętności - pamiętaj, że najwyżej punktowane są te prace, w których zagadnienia są ujmowane właśnie problemowo i porównawczo).

Nauczysz się również jak napisać notatkę syntetyzującą liczącą 60-90 słów - ta umiejętność pozwala zdobyć 4 punkty w części testowej na pisemnej maturze z języka polskiego.

Zajęcia startują w styczniu 2024r. Zapisy już trwają. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Plan zajęć (25h):

1. Zajęcia wprowadzające: jak przygotować wypowiedź ustną + zapoznanie się z zasadami pisania rozprawki oraz notatki syntetyzującej – 3h

2. Od Biblii, przez mitologię, po średniowiecze – analiza pytań ustnych pod kątem tematów rozprawek – 3h

3. Od Dantego po Krasickiego – analiza pytań ustnych pod kątem tematów rozprawek – 2h

4. *Mickiewicz: „Pan Tadeusz” i „Dziady” - analiza pytań i rozprawka w oparciu o te utwory – 3h

5. Słowacki: „Kordian” i „Balladyna” (+ „Konrad Wallenrod” Mickiewicza) – analiza pytań ustnych pod kątem tematów rozprawek – 2h

6. *„Lalka” Prusa i „Potop” Sienkiewicza (+ „Zbrodnia i kara” Dostojewskiego) - analiza pytań i rozprawka w oparciu o te utwory – 3h

7. *„Wesele” Wyspiańskiego i „Przedwiośnie” Żeromskiego - analiza pytań i rozprawka w oparciu o te utwory – 2h

8. Literatura współczesna (w tym lit. wojenna) – analiza pytań ustnych pod kątem tematów rozprawek – 3h

9. Praca z zadaniami nawiązującymi do tekstów literackich, dzieł sztuki i języka. Podsumowanie i garść praktycznych wskazówek. - 2h

10. Próbny egzamin ustny – sprawdź się! - 2h

* zaznaczone są zajęcia, po których będzie możliwość napisania rozprawki, która zostanie sprawdzona przez prowadzącego

Uwaga! Do efektywnego pisania rozprawki konieczna jest znajomość treści poszczególnych lektur!

Dlaczego warto? Za wypracowanie na pisemnym egzaminie z języka polskiego możesz uzyskać aż 35 punktów na 60 punktów możliwych do zdobycia, co stanowi ok. 58% całego wyniku! Zajęcia są też świetną okazją, by przełamać swój lęk przed odpowiedzią ustną. Dołącz, a przekonasz się, że nie ma się czego obawiać!