Język polski od podstaw/ Polish language for foreigners/ Польська мова з нуля

Język polski od podstaw/ Polish language for foreigners/ Польська мова з нуля

Polska stała się Twoim nowym domem? W każdym domu trzeba umieć rozmawiać. Możemy Ci w tym pomóc.

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Jeśli jesteś osobą dorosłą, która nigdy nie mała kontaktu z naszym językiem - to na początek proponujemy Ci kurs od podstaw. Poznasz na nim najważniejsze słowa i zwroty, które pozwolą Ci na podstawową komunikację. Nasi uczniowie zaczynają porozumiewać się w języku polskim już po pierwszej lekcji. Gdy opanujesz już podstawy, będziesz mógł skorzystać z kursu na wyższym poziomie.

Jeśli jesteś dzieckiem, to zapraszamy Cię na zajęcia, które pomogą Ci zaadaptować się w nowym kraju. Pomożemy Ci przygotować się do funkcjonowania w polskim systemie edukacji. Po naszych zajęciach nie będziesz mieć problemu z wejściem w progi szkolnej klasy.

Wszystkie nasze kursy obejmują zajęcia, które cechuje:

- rozwijanie umiejętności porozumiewania się i rozumienia ze słuchu;

- ćwiczenie gramatyki w autentycznych sytuacjach językowych;

- nawiązywanie do technik motywacyjnych;

- wykorzystanie elementów gier językowych – bo nauka może i powinna być być zabawą

W naszej szkole każdy kurs języka polskiego to nauka tego, co przydatne w praktyce. Ma ona na celu przełamanie barier w porozumiewaniu się oraz wdrożenie w zawiłości polskiej gramatyki.

Najważniejszym, co wyniesiesz z naszych zajęć, będzie umiejętność komunikacji i praktyczna znajomość polskiego języka.

Zapraszamy na nasze zajęcia!
Szczegóły telefonicznie 660-365-225

Польща стала для Вас новим домом? Ви повинні вміти розмовляти польською мовою. І ми Вам з цим допоможемо!

Наша пропозиція для Вас!

Якщо Ви доросла людина, яка ніколи не володіла польською мовою - ми пропонуємо Вам курс з нуля. Ви вивчите найважливіші слова та фрази, які дозволять Вам спілкуватися один з одним. Наші учні починають спілкуватися польською мовою вже після першого уроку. Після того, як Ви засвоїте базовий рівень знання мови, Ви зможете перейти до вивчення польської мови на більш високому рівні.

Якщо Ви дитина, ми запрошуємо Вас на заняття, які допоможуть Вам адаптуватися в новій країні. Ми допоможемо Вам підготуватися до навчання в польській системі освіти. Після наших занять у вас не буде проблем із навчанням в Польщі.

Характеристика наших курсів:

- розвиток навичок комунікації та слухання;

- граматична практика в автентичних мовних ситуаціях;

- посилання на мотиваційні прийоми;

- використання елементів мовних ігор. Адже навчання має бути веселим.

У нашій школі кожен курс польської мови вивчає те, що корисно на практиці. Він спрямований на знищення мовних бар’єрів у спілкуванні та впровадження в особливості польськоі граматики.

Найважливішим є те, що на наших заняттях Ви опануєте комунікативні навички та практичні знання польської мови.

Запрошуємо Вас до нас на заняття!

Деталі за телефоном 660-365-225


Poland has become your new home? In every home you need to be able to talk. We can help you with that.

Check out our offer:

If you are an adult who has never had any contact with our language - at the beginning, we offer you a course from scratch. You will learn the most important words and phrases that will allow you to communicate with other people. Our students begin to communicate in Polish just after the first lesson. Once you have mastered the basics, you will be able to take the course at a higher level.

If you are a child, we invite you to classes that will help you adapt to a new country. We will help you to prepare for functioning in the Polish education system. After our classes, you will have no problem with entering the school class.

All our courses include classes that are characterized by:

- developing communication and listening skills

- grammar practice in authentic linguistic situations

- referring to motivational techniques

- using elements of language games - because learning can and should be fun

In our Center, each Polish language course is teaching what is useful in practice. It aims to break down barriers in communication and implement the complexities of Polish grammar.

The most important thing you will learn from our classes will be communication skills and practical knowledge of the Polish language.

We invite you to our classes! Details on the phone number 660-365-225