Język polski dla cudzoziemców

Język polski dla cudzoziemców

Kurs języka polskiego jest przeznaczony dla przybyszów ze Wschodu. Jeżeli Państwa firma zatrudnia takie osoby to jest to dobry wybór. Nasze zajęcia dają doskonałą szansę na odnalezienie się tych osób w nowym dla nich otoczeniu.

Celem zajęć jest przede wszystkim, przez różne działania językowe, opanowanie nowego słownictwa oraz gramatyki. Dzięki specjalnie przygotowanym ćwiczeniom rozwijamy sprawność słuchania ze zrozumieniem. Ze względu na to, że język polski oraz ukraiński należą do jednej grupy językowej - omawiamy zasadnicze różnice oraz wspólne cechy obu języków, co przyśpiesza proces przyswajania wiedzy. Kursu rozwija w uczestnikach umiejętności czytania, pisania, a najważniejsze - podstawowe umiejętności porozumiewania się. Zajęcia przygotowują uczących się do językowo-kulturowej integracji z Polakami oraz umożliwiają im opanowanie podstawowego słownictwa.

Po ukończeniu całego cyklu wykładów Państwa pracownik – jeśli tylko się zaangażuje- będzie potrafił przedstawić siebie lub kogoś ze swojego otoczenia, opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i miejscu zamieszkania. Będzie potrafił stawiać pytania i udzielać odpowiedzi w rozmowie, dotyczącej np. wykonywanej pracy, zainteresowań i codziennych czynności.

Będzie rozumiał ze słuchu proste polecenia i komunikaty. Przeczyta ze zrozumieniem, a także napisze krótką notatkę, opisze osobę, zrobi listę zakupów czy napisze nieformalny list lub e-mail. Poradzi sobie z typowymi, codziennymi sytuacjami: w sklepie, banku, restauracji, na dworcu czy lotnisku. Opowie w prostych słowach o przeszłych wydarzeniach oraz o planach na przyszłość. Wyrazi swoją opinię, upodobanie, bez problemu poprosi o pomoc lub o wyjaśnienie. Umiejętności językowe, które nabędzie dzięki naszym zajęciom pozwolą mu łatwiej poradzić sobie w sytuacjach, które do tej pory stanowiły duże wyzwanie.

Dużym atutem tego kursu jest fakt, iż zajęcia są prowadzone przez lektora dla którego język ukraiński bądź rosyjski jest językiem ojczystym. Ma to duże znaczenie przy prowadzeniu grupy zaczynającej od zera.

Kurs obejmuje 50 jednostek lekcyjnych. Może być realizowany online lub stacjonarnie. Spotykamy się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Możliwe są też inne terminy do indywidualnego uzgodnienia. Cechuje nas duża elastyczność.

Dzisiaj dobry pracownik to skarb – inwestycja w jego wykształcenie zwiększy jego wydajność, a co za tym idzie, zwróci się z nawiązką!

Serdecznie zapraszamy do współpracy.