Specjalne dostosowania na Twoim egzaminie

Specjalne dostosowania na Twoim egzaminie

Zapraszamy do zapoznania się udogodnieniami, jakie można uzyskać na egzaminach eksternistycznych. Osoby objęte regulacją to:
  • osoby niewidome
  • osoby słabowidzące
  • osoby niesłyszące
  • osoby słabosłyszące
  • osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • osoby z afazją
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • osoby z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • osoby chore lub niepełnosprawne czasowo, w tym czasowo niesprawne ruchowo
Sprawdź szczegóły !