Dla twojego pracownika

Przygotowanie do matury

Przygotowanie do matury

Dynamicznie zmieniające się realia prowadzenia interesów wymagają szybkiej reakcji na aktualne potrzeby rynku. Umiejętność adaptacji wymaga posiadania odpowiednio wykwalifikowanego personelu mogącego sprostać tym wymaganiom.

Zajmowanie wysokospecjalistycznych stanowisk wymaga często posiadania odpowiedniego wykształcenia – wyższego kierunkowego lub przynajmniej tytułu inżyniera.

Często na przeszkodzie do realizacji tych celów staje u zatrudnionych fachowców brak matury.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Państwa z propozycją szybkiego podwyższenia wykształcenia Waszych pracowników. Ludzie ci są mistrzami w swoim fachu dzięki osobistym talentom i doświadczeniu oraz praktyce, niemniej brak formalnych dokumentów potwierdzających dane kompetencje często utrudnia lub wręcz uniemożliwia zajmowanie danego stanowiska w firmie.

Szanowni Państwo! Trudno dziś o kompetentnego i rzetelnego pracownika – nie zamykajcie sobie drogi do podniesienia wydajności i jakości Waszej oferty, a co za tym idzie zwiększenia zysków – ta inwestycja szybko się zwróci!

Oferujemy pakiety edukacyjne dla jednego, dwóch i większej liczby pracowników z oczywistą możliwością negocjowania warunków finansowych.

Centrum Kształcenia EFEKT organizuje kursy, których celem jest przygotowanie słuchacza do składania egzaminu maturalnego.

Jesteśmy jedną z nielicznych firm edukacyjnych, która obok kursów standardowych dla młodzieży szkół średnich, prowadzi zajęcia przygotowujące do matury dla osób mających 30, 40, 50 i więcej lat. Przygotowaliśmy specjalne zajęcia właśnie dla takich osób. Zajęcia obejmują nie tylko pracę na testach ale również omówienie najważniejszych zagadnień z wymaganych na maturze przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego w zakresie podstawowym.

Proponujemy zajęcia stacjonarne w naszych ośrodkach lub on line na żywo.

Dlaczego warto skorzystać z naszych kursów ?

-ponieważ zajęcia odbywają się w małych grupach - czyli nauczyciel może do każdego słuchacza podejść indywidualnie, wytłumaczyć i rozwiać wszystkie wątpliwości.

-ponieważ zatrudniamy nauczycieli, którzy pracują w najlepszych szkołach średnich - czyli są to osoby, które doskonale znają podstawę programową, znają wymagania i standardy maturalne. Są to pedagodzy, którzy w swoim życiu przeanalizowali, przećwiczyli setki arkuszy maturalnych, rozwiązali tysiące zadań , to właśnie dzięki tym nauczycielom szkoły w których pracują na co dzień są uważane za najlepsze.

-ponieważ nasi nauczyciele są czynnymi egzaminatorami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych - czyli mają ciągły kontakt z najważniejszą z Waszego punktu widzenia instytucją, znają doskonale sposób oceniania danych typów zadań, wiedzą najlepiej jak "wstrzelić się w klucz".

-ponieważ stwarzamy możliwość płatności ratalnej za usługę i negocjacji cen w przypadku większej grupy delegowanych chętnych.

-ponieważ nasze osiemnastoletnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakość i efektywność kształcenia.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej unikalnej na rynku oferty. Inwestycja w Waszych pracowników z pewnością wielokrotnie się zwróci.