Średnie w rok dla twojego pracownika

Średnie w rok dla twojego pracownika

Zwracamy się do Państwa z propozycją szybkiego uzupełnienia wykształcenia dla osób pracujących w Waszym przedsiębiorstwie. Często zatrudnienie danej osoby jest warunkowane udokumentowaniem odpowiedniego poziomu wykształcenia ogólnego niezbędnego dla uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie. Wielu ludzi jest mistrzami w swoim fachu dzięki osobistym talentom i doświadczeniu oraz praktyce, niemniej brak formalnych dokumentów potwierdzających dane kompetencje często utrudnia lub wręcz uniemożliwia zajmowanie danego stanowiska w firmie.

Szanowni Państwo! Trudno dziś o kompetentnego i rzetelnego pracownika – nie zamykajcie sobie drogi do podniesienia wydajności i jakości Waszej oferty, a co za tym idzie zwiększenia zysków – ta inwestycja szybko się zwróci! Oferujemy pakiety edukacyjne dla jednego, dwóch i większej liczby pracowników z oczywistą możliwością negocjowania warunków finansowych. Naukę można podjąć w każdej chwili, tok kształcenia jest elastyczny można go zindywidualizować i dopasować do potrzeb i możliwości konkretnej osoby.

Serdecznie zapraszamy!


Średnie wykształcenie w rok dla twojego pracownika !

W Polsce jest możliwość uzupełnienia wykształcenia w systemie eksternistycznym. Co to znaczy? Otóż nie trzeba chodzić do szkoły dziennej czy wieczorowej by uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, czy liceum.. Wystarczy tylko zdać przewidziane programem egzaminy, co pozwala uzyskać pełnoprawny dokument MEN potwierdzający uzyskanie wykształcenia na danym poziomie.

Centrum Kształcenia EFEKT przygotuje do egzaminów oraz przeprowadzi przez wszystkie formalności z nimi związane.

EGZAMINY - jest ich jedenaście, wszystkie są w formie testowej, co zdecydowanie ułatwia sprawę gdyż:

-nie ma stresu związanego z ustną odpowiedzią

-test zawsze jest bardziej obiektywny w ocenianiu niż odpowiedź ustna

-testy są sprawdzane przez egzaminatorów w innych miastach, więc jesteś dla nich anonimowy, czyli nie ma mowy o braku obiektywizmu

-by zdać wystarczy zdobyć tylko 30% punktów.

EGZAMINY obejmują następujące przedmioty: język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, biologia, przedsiębiorczość, technologia informacyjna, fizyka, chemia, matematyka.

EGZAMINY zdawane są w dwóch sesjach tj. w lutym i październiku. Konkretny dzień i godzinę egzaminu z danego przedmiotu określa Centralna Komisja Egzaminacyjna i słuchacz poznaje je najpóźniej miesiąc wcześniej.

ZAJĘCIA są prowadzone przez nauczycieli będących czynnymi egzaminatorami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Wykłady odbywają się w małych grupach, dzięki czemu wykładowca ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego słuchacza celem wytłumaczenia wątpliwości.


W przypadku dużej grupy słuchaczy stosujemy elastyczne terminy zajęć stosownie do oczekiwań zleceniodawcy.

Proponujemy naukę stacjonarną w naszych ośrodkach lub online. To Państwo decydujecie o formie edukacji. My dostosujemy się do Waszych oczekiwań.

Jeżeli Państwo zdecydują się przyjąć naszą ofertę, to tym samym podniesiecie kwalifikacje i kompetencje swoich pracowników, a firma zwiększy zyski i umocni swoją pozycję na rynku.