Liceum w rok / Середньої школи за рік/High school

Liceum w rok / Середньої школи за рік/High school

Jeżeli Polska stała się Twoim nowym domem i potrzebujesz uzupełnić swoje wykształcenie, podnieść kwalifikacje lub znaleźć swoje miejsce na polskim rynku pracy - to ta oferta jest dla Ciebie.

W Polsce istnieje możliwość zdawania egzaminów w systemie eksternistycznym. Co to znaczy? Otóż to, że nie musisz chodzić do szkoły dziennej czy wieczorowej, by zdobyć wykształcenie. Wystarczy, że przygotujesz się do egzaminów i je zdasz. Później możesz przystąpić do egzaminu maturalnego, a w dalszej perspektywie podjąć naukę na uczelni.

Pomożemy Ci przygotować się do egzaminów oraz uporać się ze wszystkimi formalnościami prawnymi. Z nami nie musisz się o nic martwić.

By zdobyć średnie wykształcenie musisz zdać jedenaście egzaminów z następujących przedmiotów: język polski, język obcy (na przykład język angielski), wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, biologia, przedsiębiorczość, technologia informacyjna, fizyka, chemia, matematyka.

Wszystkie egzaminy są w formie testowej. Nie ma egzaminów ustnych. By zaliczyć test wystarczy zdobyć zaledwie 30 % punktów.

Zajęcia odbywają się w weekendy. Prowadzimy je w wybranych miastach w formie stacjonarnej, a w całej Polsce w formie zajęć online. Ty decydujesz jaką formę wolisz. Musisz jednak spełnić dwa warunki, by móc skorzystać z tej oferty:

1. Musisz mieć ukończone 18 lat

2. Musisz posługiwać się językiem polskim w zakresie komunikatywnym

Jeśli język polski sprawia Ci trudności zapraszamy Cię wcześniej na kurs języka polskiego, który pozwoli Ci poznać tajniki naszej mowy.

Zapraszamy

Szczegóły pod numerem telefonu 

660 365 225


Якщо наразі Польща стала для Вас новим домом і Вам потрібно завершити освіту, підвищити кваліфікацію або знайти своє місце на польському ринку праці - тоді ця пропозиція для Вас.

У Польщі є можливість скласти іспити екстерном (форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас). Для того, щоб отримати освіту, не обов’язково ходити до денної чи вечірньої школи. Вам потрібно лише підготуватися до іспитів і скласти їх. Згодом можна скласти egzamin maturalny – державний випускний іспит, іспит на атестат зрілості, частіше просто Матура (польськ., Matura). Це перевірка знань, отриманих в ході навчання в середньому або середньому професійному навчальному закладі Польщі, необхідний для отримання середньої освіти. Отримані бали зараховуються як вступні для вступу до ВНЗ. В майбутньому Ви можете почати навчання в університеті.

Ми допоможемо Вам підготуватися до іспитів та допоможемо з усіма юридичними формальностями. З нами Вам не доведеться про будь - що турбуватися.

Для отримання середньої освіти необхідно скласти одинадцять іспитів з таких предметів: польська, іноземна мова (наприклад, англійська, російська), суспільствознавство, історія, географія, біологія, підприємництво, інформаційні технології, фізика, хімія, математика.

Усі іспити проходять у формі тестування. Усних іспитів немає. Щоб здати іспит, достатньо набрати лише 30% пунктів.

Заняття проводяться у вихідні дні. Стаціонарні заняття ми проводимо у окремих містах Польщі, у формі он-лайн по всій Польщі. Ви вирішуєте, якій формі навчання віддаєте перевагу. Однак, щоб скористатися цією пропозицією, необхідно виконати дві умови:

1. Вам має бути 18 або більше років.

2. Ви повинні вміти спілкуватися польською мовою.

Якщо Ви не володієте польською мовою, запрошуємо Вас заздалегідь пройти курс польської мови, який дозволить Вам пізнати секрети нашого мовлення.

Запрошуємо!

Деталі за номером телефону

660 365 225


High school in a year

If Poland has become your new home and you need to complete your education, raise your qualifications or find your place on the Polish labour market - then this offer is for you.

In Poland, it is possible to take exams in the extramural system. What does it mean? Well, you do not have to go to day or night school to get an education. All you have to do is to prepare for the exams and then pass them. Later, you can take the Matura exam, and in the longer term, start studying at the university.

We will help you to prepare for exams and to deal with all legal formalities. With us, you do not have to worry about anything.

To get secondary education, you need to pass eleven exams in the following subjects: Polish, a foreign language (e.g. English), civic studies, history, geography, biology, business studies, information technology, physics, chemistry, mathematics.

All exams are in the test form. There are no oral exams. To pass the test, it is enough to get only 30% of points.

Classes are held on weekends. We conduct them in selected cities in the form of stationary, and throughout Poland in the form of online classes. You decide which form you prefer. However, you must meet two conditions to be able to take advantage of this offer:

1. You must be 18 years or older

2. You must be able to communicate in Polish

If the Polish language is difficult for you, we invite you to take a Polish language course in advance, which will allow you to learn the secrets of our speech.

We invite you to our classes!

Details on the phone number

660 365 225