Dla twojego pracownika

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Tak szybko ? To jest możliwe tylko z nami. W jaki sposób? PRZECZYTAJ !

W Polsce jest możliwość zdawania egzaminów w systemie eksternistycznym. Co to znaczy? Otóż nie musisz chodzić do szkoły dziennej czy wieczorowej by zdobyć średnie wykształcenie. Trzeba się tylko przygotować do egzaminów i je zdać. Później otrzymujesz świadectwo MEN ukończenia szkoły średniej. Następnie możesz - choć oczywiście nie musisz - przystąpić do składania egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na najlepsze uczelnie.

Centrum Kształcenia EFEKT pomoże Ci przygotować się do egzaminów oraz załatwić wszystkie formalności z nimi związane, a jak wiadomo "papierkomania" w Polsce jest ogromna i trzeba mieć dużo zdrowia by przez nią przejść. Z nami nie musisz się o nic martwić !

EGZAMINY - jest ich jedenaście, wszystkie są w formie testowej, co zdecydowanie ułatwia sprawę gdyż:

  • nie ma stresu związanego z ustną odpowiedzią
  • test zawsze jest bardziej obiektywny w ocenianiu niż odpowiedź ustna
  • testy są sprawdzane przez egzaminatorów w innych miastach, więc jesteś dla nich anonimowy, czyli nie ma mowy o braku obiektywizmu
  • by zdać wystarczy zdobyć tylko 30% punktów.

EGZAMINY obejmują następujące przedmioty: język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, biologia, przedsiębiorczość, technologia informacyjna, fizyka, chemia, matematyka.

EGZAMINY zdawane są w dwóch sesjach tj. w lutym i październiku. Konkretny dzień i godzinę egzaminu z danego przedmiotu określa Centralna Komisja Egzaminacyjna i słuchacz poznaje je najpóźniej miesiąc wcześniej.

ZAJĘCIA odbywają się tylko w weekendy. Najczęściej są to dwa weekendy w miesiącu. Zajęcia najwcześniej zaczynają się o 8.15 rano i trwają najdłużej do 15.45. Obecność nie jest obowiązkowa ! Choć oczywiście warto na nich być, tym bardziej, że pracujemy z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi. Poznasz typy zadań, z którymi możesz się spotkać na egzaminie. Im więcej rozwiążesz ich z nami tym lepiej zdasz egzamin.

ZAJĘCIA są prowadzone przez nauczycieli będących czynnymi egzaminatorami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Ponieważ zajęcia odbywają się w małych grupach, wykładowca ma możliwość indywidualnego podejścia do każdego słuchacza celem wytłumaczenia wątpliwości. Oczywiście nasi wykładowcy odpowiedzą także na każde Twoje pytanie po zajęciach.

UWAGA : najpóźniej przed rozpoczęciem II sesji egzaminacyjnej w ramach danej edycji kursu przygotowującego do zdawania państwowych egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego musisz mieć ukończone 18 lat !!!