ZAPISY ONLINE

ZAPISYWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy możliwość zapisu na odległość. Rozumiemy, że nie każdy może dotrzeć do naszych biur w wyznaczonych dniach i godzinach, zatem zapraszamy do zapisu online. Każdy kto chce skorzystać z takiej możliwości proszony jest o wypełnienie poniższego arkusza.Dane słuchacza (adres zameldowania)

Imię:
Nazwisko:
Ulica dom/nr:
Miasto:
Kod pocztowy:

Dane do korespondencji jeśli inne niż zameldowania

Ulica dom/nr:
Miasto:
Kod:

Pozostałe dane

Telefon:
E-mail:
NIP:
PESEL:
Nr dowodu os.:
Adres zakładu pracy:

Wybór kursu

Gdzie chcesz się uczyć:
Wykształcenie które chcesz uzyskać:
Przedmiot kursu maturalnego   Matematyka
  J. polski
  J. rosyjski
  J. angielski
  Historia
  Geografia
  WOS
Skąd o nas wiesz
Informacje dotyczące Administratora i przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce RODO