REGULAMINY

Regulamin kursów do Państwowych Egzaminów Eksternistycznych z zakresu gimnazjum/LO 

POBIERZ REGULAMIN AKTUALNY - obowiązujacy od 25 maja 2018 

POBIERZ REGULAMIN - obowiązujacy do 24 maja 2018 

 

Regulamin kursów maturalnych (dot. osób dorosłych) 

POBIERZ REGULAMIN AKTUALNY - obowiązujacy od 25 maja 2018  

POBIERZ REGULAMIN - obowiązujacy do 24 maja 2018