Doradzamy i pomagamy walczyć ze stresem

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

W porównaniu z problemami życia codziennego  może się wydawać, że wszelakie egzaminy nie powinny wywoływać w nas przesadnych emocji. Z doświadczenia jednak wiemy, że jest inaczej. W wielu przypadkach stres związany z egzaminem paraliżuje do tego stopnia, że zapominamy jak się nazywamy, czy z lęku nawet nie stawiamy się na tą próbę nerwów.

Dlatego by nie zmarnować wielomiesięcznego wysiłku włożonego w przygotowanie się do matury, sesji eksternistycznej, egzaminu ósmoklasisty przygotowaliśmy dla Was ofertę wsparcia psychologicznego ze strony wszechstronnie wykształconego w tym kierunku i doświadczonego psychologa.

Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Was skorzystanie z tej oferty uwarunkowane będzie potrzebą absolutnej dyskrecji dlatego zajęcia te będą prowadzone tylko on line na  platformie Teams.

Kiedy już opanujemy nerwy warto też pomyśleć o swojej przyszłości i właściwie zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego. Nasz specjalista pomoże zidentyfikować wasze predyspozycje umożliwiające bądź wykluczające efektywną pracę w danym zawodzie. Często bowiem nietrafiony wybór profesji, którą mamy się trudnić w przyszłości powoduje komplikacje w życiu codziennym, narastające frustracje wynikające z niemożności właściwej realizacji postawionych przed nami zadań a nawet już na wczesnym etapie edukacji wybór niewłaściwej szkoły. Dlatego by nie ulegać presji otoczenia, nie zdawać się na ślepy traf i opinie znajomych proponujemy współpracę z naszym specjalistą. Pomoże on wam odkryć Wasze rzeczywiste predyspozycje zawodowe i ograniczyć do minimum ryzyko zmarnowania cennych lat życia na nieadekwatne do możliwości decyzje dotyczące rozwoju zawodowego i jego kierunku.