Rozprawka

Rozprawka

Język polski - zajęcia praktyczne/ warsztaty z pisania

Zajęcia dedykowane są osobom przygotowującym się do składania egzaminu maturalnego oraz eksternistycznego z języka polskiego - niezależnie od wieku. Warsztaty polecamy osobom pragnącym udoskonalić swoją technikę wypowiedzi pisemnej.

Czego się nauczysz?

- jak napisać rozprawkę (poziom podstawowy)

- jak napisać interpretację utworu poetyckiego (poziom podstawowy)

- jak napisać rozprawkę problemową (poziom rozszerzony)

- jak napisać interpretację porównawczą utworów poetyckich (poziom rozszerzony)

- jak napisać streszczenie (część testowa, poziom podstawowy)

Rozprawki będziesz tworzyć w oparciu o fragmenty lektur obowiązkowych (czyli tzw. lektur z gwiazdką). Na zajęciach nauczysz się, krok po kroku, jak prawidłowo postawić tezę/hipotezę, do jakich tekstów kultury nawiązać, jak poprawnie przeanalizować podany fragment, do jakich aspektów z całości tekstu się odnieść, jak poprawnie sformułować argumenty i jak zrobić podsumowanie.

Następnie będziesz mógł samodzielnie napisać rozprawkę i przesłać ją prowadzącemu, który sprawdzi twoją pracę. Dowiesz się ile punktów uzyskałeś (w oparciu o wymagania egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), jakie popełniłeś błędy i nad czym musisz popracować.

Przy napisaniu kolejnej rozprawki dowiesz się jakie robisz postępy. Dowiesz się także jak napisać interpretację wiersza. Jeśli chcesz zdawać język polski na poziomie rozszerzonym, to będziesz mieć możliwość napisania rozprawki problemowej oraz interpretacji porównawczej (a jeśli chcesz zdawać język polski tylko na poziomie podstawowym, to będzie to okazja do pogłębienia już zdobytych umiejętności - pamiętaj, że najwyżej punktowane są te prace, w których zagadnienia są ujmowane właśnie problemowo i porównawczo).

Nauczysz się również jak napisać streszczenie liczące 40-60 słów - ta umiejętność pozwala zdobyć 3 punkty w części testowej na pisemnej maturze z języka polskiego.

Plan zajęć (20h):

[zaznaczone są zajęcia, po których będzie możliwość napisania rozprawki/interpretacji, która zostanie sprawdzona]

1. Zajęcia wprowadzające: zapoznanie się z zasadami pisania rozprawki, interpretacji oraz streszczenia (+ przesłanie materiałów) - 2h

2. Rozprawka w oparciu o III część "Dziadów" A. Mickiewicza - 2h

[pierwsza godzina - wspólna praca nad tym jak, krok po kroku, napisać rozprawkę na dany temat (jak w opisie wyżej), druga godzina - omówienie potknięć, jakie pojawiły się w pracach do nas przesłanych + ćwiczenie jak postawić tezę, jak dobrać literaturę i jakich argumentów użyć przy innych tematach/fragmentach - tu będzie to II i IV część "Dziadów" (tym razem bez pisania rozprawki) pozostałe zajęcia odbywać się będą analogicznie - w nawiasie zaznaczono do fragmentów jakich tekstów chcielibyśmy sięgnąć w ramach ćwiczenia na drugiej godzinie]

3. Interpretacja jednego z "Trenów" J. Kochanowskiego - 2h (+ inny wiersz)

4. Rozprawka w oparciu o "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza - 2h (+"Zemsta" A. Fredry)

5. Rozprawka w oparciu o "Lalkę" B. Prusa - 2h (+"Lalka" - inny fragment)

6. Rozprawka w oparciu o "Potop" H. Sienkiewicza - 2h (+"Ludzie bezdomni" S. Żeromskiego)

7. Rozprawka w oparciu o "Wesele" S. Wyspiańskiego - 2h (+"Chłopi" W. S. Reymonta)

8.Rozprawka problemowa w oparciu o fragment tekstu teoretycznego (nieliterackiego) - 2h (+"Sklepy cynamonowe" B. Schulza)

9.Interpretacja porównawcza dwóch tekstów poetyckich - 2h (+ "Tango" S. Mrożka)

10. Rozprawka w oparciu o "Ferdydurke" W. Gombrowicza - 1h

11. Streszczenie tekstu nieliterackiego - 1h

Do efektywnego pisania rozprawki konieczna jest znajomość treści poszczególnych lektur !!!