Język polski

Język polski

Język polski

Kurs maturalny z języka polskiego stworzony został w oparciu o podstawę programową oraz wymagania egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kurs obejmuje min. 50h zajęć i przygotowuje do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zajęcia odbywają się w małych grupach, wyłącznie w weekendy, do wyboru – stacjonarnie w naszych ośrodkach lub online.

Zajęcia obejmują wykłady z historii literatury (poznasz więc treść, analizę i interpretację lektur oraz ich kontekst kulturowy), ćwiczenia z arkuszami testowymi (nauczysz się jak czytać ze zrozumieniem) oraz próbny egzamin maturalny. Zyskasz też dostęp do wielu materiałów pomocniczych – opracowań omówionego materiału, audiobooków, filmów, testów i podręczników.

Czego jeszcze się nauczysz?

-  Dowiesz się jak analizować fragmenty tekstów literackich, teoretycznoliterackich i popularnonaukowych.

- Nauczysz się jak postawić tezę lub hipotezę do zadanego polecenia oraz jak poprawnie formułować argumenty i wnioski.

- Dowiesz się jak wyszukać kluczowe pojęcia i jak własnymi słowami streścić analizowany fragment tekstu.

- Nauczysz się rozpoznawać: różne środki stylistyczne (jak epitety, neologizmy, hiperbole, onomatopeje, itd.), typy wypowiedzi (jak perswazja, aprobata, ironia, itd.), style tekstu (naukowy, popularnonaukowy, potoczny, urzędowy, artystyczny), zabiegi stylizacyjne (jak archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja) oraz funkcje języka (jak funkcja informacyjna, ekspresywna, impresywna czy fatyczna). Poznasz też wiele innych kwestii związanych z językiem.

Zapisz się również na zajęcia praktyczne! Zyskasz możliwość napisania wielu rozprawek i/lub interpretacji wierszy. Twoje prace będą na bieżąco sprawdzane przez nauczyciela - otrzymasz praktyczne wskazówki odnośnie popełnionych błędów. Pamiętaj, że za pracę pisemną na maturze z języka polskiego można otrzymać aż 50 pkt. z 70 pkt. możliwych do zdobycia. Warto więc popracować nad swoimi umiejętnościami pisarskimi. Szczegóły oferty znajdziesz tutaj: Rozprawka | Centrum Kształcenia Efekt (ckefekt.pl)