Historia

Historia

Miłośniku historii…

Już starożytni mawiali ,że „historia vitae magistra”, czyli historia jest nauczycielką życia. Uczy przede wszystkim wyciągania wniosków z popełnionych błędów i inspirowania się rozwiązaniami, które się sprawdziły. Znajomość historii to świadomość swojego w niej miejsca.

Zapraszamy Cię na zajęcia , które mają na celu przygotowanie do składania egzaminu maturalnego z historii. Program kursu jest zgodny z aktualnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obejmuje 60 jednostek lekcyjnych.

Zajęcia mają charakter mieszany czyli obejmują wykłady, które mają na celu usystematyzowanie najważniejszych wiadomości zdobytych w szkole oraz ćwiczenia , w czasie których skupimy się na rozwiązywaniu typowych zadań maturalnych.

Nabierzesz sprawności w korzystaniu z tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, tablicy genealogicznej- czyli zostaniesz mistrzem w pracy z szeroko rozumianym materiałem źródłowym.

Oczywiście na naszym kursie będziemy też doskonalić umiejętności związane z napisaniem wypracowania.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach. Serdecznie zapraszamy.