Geografia

Geografia

MIŁOŚNIKU GEOGRAFII !!!

Skoro tutaj trafiłeś to znaczy, że interesujesz się geografią i chcesz ją zdawać na egzaminie maturalnym. Miło Cię u nas powitać. Zapraszamy na zajęcia, które pozwolą Ci powtórzyć usystematyzować i utrwalić wiadomości nabyte w szkole. Dlatego nasze zajęcia mają charakter ćwiczeniowy. Zapraszamy.

U nas nauczysz się:

- identyfikować i analizować problemy występujące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych i czasowych.

- rozumowania, argumentowania i wnioskowania, w tym dostrzegania prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek-przyroda-gospodarka.

- wykorzystywania i przetwarzania informacji geograficznych pochodzących z różnorodnych materiałów źródłowych.

-wykorzystania narzędzi matematycznych do opisu oraz analizy zjawisk i procesów, które zachodzą w środowisku geograficznym.

Ciekawym elementem każdego spotkania będą :

- tzw. „mapówki” czyli zaznaczenie i przypisanie na mapach nazw państw, stolic, rzek, jezior itp.

- tzw. „słóweczka” czyli kilkuminutowy quiz z terminologii geograficznej.

- tzw. „pewniaki” czyli szczególne zwrócenie uwagi na zadania, które najczęściej pojawiają się na egzaminie maturalnym.

Przebieg zajęć:

Na kurs przeznaczamy 60 jednostek lekcyjnych. Jest on realizowany on line. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy czyli rozwiązujemy jak najwięcej zadań pogrupowanych tematycznie. Przeprowadzamy też próbną maturę. Twoją pracę poprawią czynni egzaminatorzy OKE.