Chemia

Chemia

Kurs maturalny z chemii stworzony został w oparciu o podstawę programową oraz wymagania egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obejmuje on 60 jednostek lekcyjnych i przygotowuje do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Obejmują wykłady z chemii organicznej i nieorganicznej ( poznasz pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne, budowę atomu, przebieg procesów chemicznych, związek między właściwościami substancji a ich budową, właściwości najważniejszych pierwiastków i ich związków), ćwiczenia z arkuszami testowymi ( nauczysz się jak czytać ze zrozumieniem i rozwiązywać zadania) oraz próbny egzamin maturalny. Zyskasz też dostęp do wielu materiałów pomocniczych- opracowań omówionego materiału i testów.

Czego jeszcze się nauczysz?

- klasyfikacji, nazewnictwa oraz zastosowań związków chemicznych.

- projektowania doświadczeń chemicznych.

- interpretacji wyników doświadczeń i formułowania wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji i zdobytej wiedzy.

- jak konstruować wykresy, tabele i schematy na podstawie dostępnych informacji.

- korzystania z chemicznych tekstów źródłowych.

- wykonywania obliczeń dotyczących praw chemicznych.

- określania problemu badawczego, formułowania hipotez oraz proponowania sposobów ich weryfikacji.

- zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz wszystkich zagadnień, których dotyczy egzamin maturalny.

W zasadzie będziesz mógł skonstruować broń jądrową niemniej wystarczy jeśli z powodzeniem przebrniesz przez sito egzaminacyjne na wymarzone studia😊

Zapraszamy