Kurs języka ukraińskiego

Kurs języka ukraińskiego

Twoja firma czy może Twój pracodawca postanowili otworzyć się na nowoprzybyłych pracowników ze Wschodu? A może zawsze interesowała Cię kultura naszych sąsiadów? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ze względu na to, że język ukraiński i polski są w ponad 60% zbieżne ze sobą jeśli chodzi o słownictwo, a zasady gramatyczne są niemal identyczne, przygotowaliśmy program nauczania, który pozwala uczestnikom w maksymalnie krótkim czasie opanować nie tylko ukraińskie słownictwo, ale i zacząć w nim się porozumiewać. Umiejętności mówienia oraz słuchania ze zrozumieniem w języku ukraińskim, nabyte podczas zajęć będą niezwykle pomocne dla nawiązania relacji i porozumienia się z przybyszami ze Wschodu, których obecnie gościmy w Polsce.

Stawiamy głównie na komunikację, bo to jest główna funkcja języka. Oczywiście nie musisz brzmieć idealnie, ale warto brzmieć poprawnie. Najlepiej nauczyć się brzmienia języka ukraińskiego od Ukraińców, my Ci to zagwarantujemy, gdyż dla naszych lektorów język ten jest językiem ojczystym.

Jaki Efekt osiągniesz ?

Poziom A1/A2

Po ukończeniu całego kursu będziesz umieć przedstawić siebie lub kogoś ze swojego otoczenia, opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i miejscu zamieszkania. Zadasz pytania i udzielisz odpowiedzi w rozmowie, dotyczącej np. wykonywanej pracy, zainteresowań i codziennych czynności, jak np. kupno biletu na dworcu, czy wskazanie komuś właściwej drogi. Będziesz rozumiał ze słuchu proste polecenia i komunikaty. Przeczytasz ze zrozumieniem, a także napiszesz krótką notatkę, opis osoby, listę zakupów czy nieformalny list lub e-mail. Poradzisz sobie z typowymi, codziennymi sytuacjami: w sklepie, banku, restauracji, na dworcu czy lotnisku. Opowiesz w prostych słowach o przeszłych wydarzeniach oraz o planach na przyszłość. Wyrazisz swoją opinię, upodobanie, bez problemu poprosisz o pomoc lub o wyjaśnienie. Umiejętności językowe, które nabędziesz dzięki naszym

zajęciom pozwolą Ci łatwiej poradzić sobie w sytuacjach, które do tej pory stanowiły duże wyzwanie w kontaktach z ludnością przybyłą z Ukrainy.

Organizacja

Kurs obejmuje 50 jednostek lekcyjnych. Spotykamy się 25 razy w blokach 90-minutowych dwa razy w tygodniu.