Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji !

"Covidowa" - uproszczona matura !!!

"Covidowa" - uproszczona matura !!!

Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji !

Zgodnie z zapowiedzią MEN egzamin maturalny 2022 r. będzie dużo łatwiejszy. Zakres wiedzy potrzebnej do zaliczenia pisemnej części egzaminu maturalnego będzie ograniczony o 20-30 % zaś części ustnej w ogóle nie będzie - WYKORZYSTAJ TO !!!!

Zapraszamy na zajęcia stacjonarnie w wybranych ośrodkach lub do grupy on line pracującej na TEAMS w czasie rzeczywistym w określonym umową wymiarze godzin.

Zostanie ograniczona ilość poleceń, a pozostanie ten sam czas na ich wykonanie co do tej pory - WYKORZYSTAJ TO !!!!

Na matematyce będzie mniej zadań otwartych - WYKORZYSTAJ TO !!!!

Dodatkowo na języku polskim, jeśli chodzi o wypowiedź pisemną, zostanie ona ograniczona do napisania albo rozprawki, albo opowiadania. Zmiana dotyczyć będzie też możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania - nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać - WYKORZYSTAJ TO !!!!

Zachęcamy do szybkiej decyzji i kontaktu z nami gdyż wszelkie formalności prawne związane z przystąpieniem do egzaminu maturalnego w maju 2022r muszą być załatwione tuż po wakacjach, zaś ilość osób w grupach jest ograniczona.