ŚWIAT KOREPETYCJI

        Wiadomym jest, że nie każdy potrafi pracować w grupie. Jest wiele osób, które świetne wyniki w nauce osiągają pracując indywidualnie pod okiem nauczyciela. Tylko wtedy są wstanie się skoncentrować. 

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Centrum Kształcenia EFEKT uruchomiło w każdej ze swoich placówek ŚWIAT KOREPETYCJI. 

        Prowadzimy zajęcia indywidualne lub w parach z każdego przedmiotu i na każdym poziomie. Nasi korepetytorzy uwzględniają indywidualne potrzeby każdego ucznia. Potrafią stworzyć przyjazną atmosferę, budują wzajemne zaufanie, co jest szczególnie istotne w przypadku młodszych dzieci. 

        Korepetycje są prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem danej osoby. Może to być bieżąca pomoc w nauce, może to być typowy proces przygotowawczy do określonego egzaminu, a mogą to być zajęcia poszerzające wiedzę dziecka wyjątkowo uzdolnionego. 

        Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć zapewnia Centrum Kształcenia EFEKT.