EGZAMIN MATURALNY

        Centrum Kształcenia EFEKT organizuje kursy, których celem jest przygotowanie słuchacza do składania egzaminu maturalnego. 

        Jesteśmy jedną z nielicznych firm edukacyjnych, która obok kursów standartowych dla młodzieży szkół średnich, prowadzi zajęcia przygotowujące do matury dla osób mających 30, 40,50 i więcej lat. Zdajemy sobie sprawę, że osoby, które mają wieloletnią przerwę w nauce, są pełne obaw i wątpliwości, co do swojej wiedzy. Często brakuje im wiary w siebie.

Nasze Centrum przygotowało specjalne zajęcia właśnie dla takich osób. Nauczyciele pracują z osobami dorosłymi wolniej, jest powtarzany całościowo materiał. 

        Od roku 2010 wraca obowiązkowy egzamin z matematyki - egzamin ten wywołuje kolejny dodatkowy stres. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w Centrum Kształcenia EFEKT egzamin maturalny wyda Ci się prosty. ZAPRASZAMY!! 

MATURZYSTO!!! 

        W zależności od swoich planów na przyszłość zdajesz przedmioty w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. By mieć maturę zaliczoną wystarczy zdawać tylko trzy przedmioty tj. język polski, język obcy i matematykę- wszystkie w zakresie podstawowym. Jeśli chcesz jednak studiować w systemie dziennym to uczelnia przez Ciebie wybrana jasno określi, z jakich przedmiotów będą się przy rekrutacji liczyły punkty i w jakim zakresie należy je zdawać- podstawowym czy rozszerzonym. 

        My prowadzimy zajęcia z obu zakresów. Na poziom podstawowy przeznaczamy 50 jednostek lekcyjnych zaś na rozszerzony 70 jednostek. 

        Zajęcia mają charakter wykładowo-ćwiczeniowy; co pozwala powtórzyć i utrwalić wiadomości zdobyte w szkole. 

Dlaczego warto skorzystać z naszych kursów?

  • ponieważ zajęcia odbywają się w małych grupach - czyli nauczyciel może do każdego słuchacza podejść indywidualnie, wytłumaczyć i rozwiać wszystkie wątpliwości.
  • ponieważ mamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu kursów - czyli mamy duże doświadczenie w tym co robimy.
  • ponieważ zatrudniamy nauczycieli, którzy pracują w najlepszych szkołach średnich - czyli są to osoby, które doskonale znają podstawę programową, znają wymagania i standardy maturalne. Są to pedagodzy, którzy w swoim życiu przeanalizowali, przećwiczyli setki arkuszy maturalnych, rozwiązali tysiące zadań , to właśnie dzięki tym nauczycielom szkoły w których pracują na co dzień są uważane za najlepsze.
  • ponieważ nasi nauczyciele są czynnymi egzaminatorami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych - czyli mają ciągły kontakt z najważniejszą z Waszego punktu widzenia instytucją, znają doskonale sposób oceniania danych typów zadań, wiedzą najlepiej jak "wstrzelić się w klucz".
  • ponieważ możesz płacić w ratach - wygodna sytuacja dla tych, którzy nie są wstanie uregulować całej należności w dniu zapisu.
  • ponieważ koszt kursu jest niższy niż koszt korepetycji - czyli jedna lekcja naszych zajęć jest zazwyczaj trzykrotnie niższa niż lekcja korepetycji. Mówiąc krótko korepetycje nie są dla wszystkich, nasze zajęcia są dla każdego!!!
  • ponieważ kursy odbywają się w weekendy - czyli nie kolidują z Twoim tygodniowym rozkładem zajęć.